Pre potreby merania je potrebné zabezpečiť:

1. Dostatočný teplotný rozdiel - aspoň 12 hodín pred meraním (ustálené tepelné toky)

2. Rozdiel teplôt interiér - exteriér aspoň 8 °C alebo 3/U (°C), kde U je predpokladaný súčiniteľ prechodu tepla meranej konštrukcie*.

• bežné nezateplené domy (staršie ako 15 rokov)
U > 0,5
Δt > 3/0,4 = 6 (°C)

• požiadavky u novostavieb podľa EN 73 0540-2 je
U < 0,38
Δt > 3/0,38 = 7,9 (°C)

• odporúčanie u novostavieb podľa EN 73 0540-2 je
U < 0,25
Δt > 3/0,25 = 12 (°C)

• nízkoenergetické a pasívne domy
U < 0,15
Δt > 3/0,15 = 20 (°C)

Na lokalizáciu poškodenej izolácie, ak nepoznáme U, sa vyžaduje rozdiel teplôt Δt ≥ 15 °C.


Zhrnutie

Najmenej 12 h pred meraním by mal byť rozdiel teploty medzi interiérom a exteriérom aspoň 15 °C. Výkyvy teplôt by mali byť čo najmenšie.

Pri meraní nesmie na objekt svietiť slnko. Preto sa meranie obvykle vykonáva skoro ráno pred východom slnka alebo večer. Meranie nie je možné realizovať pri hmle, hustom daždi alebo padajúcom snehu, pretože voda je pre infračervené žiarenie úplne nepriepustná.
Ing. Andrej Vavro  Termomerania Copyright © 2017 Všetky práva vyhradené © Original design by AV