Je dôležité si uvedomiť, že kamera nemeria priamo povrchovú teplotu, ale že povrchová teplota sa dopočítava na základe zmeraného infračerveného žiarenia a zadaných okrajových podmienok. Medzi najdôležitejšie okrajové podmienky patrí emisivita povrchu a "odrážajúca sa zdanlivá teplota". 

Medzi ďalšie okrajové podmienky patria vzdialenosť medzi objektom a kamerou, relatívna vlhkosť a teplota vzduchu. Z týchto hodnôt sa dopočítava priepustnosť atmosféry.

Pri nevedomosti, ako môžu okrajové podmienky ovplyvniť meranie, sa môžeme dopracovať k chybám v rozsahu až niekoľko sto percent. Termovízna kamera vyžaduje odborné zachádzanie. Zaobstaraním termovíznej kamery sa zo mňa automaticky nestáva odborník v oblasti diagnostiky stavieb. Termokamera v rukách neskúseného (nekvalifikovaného) užívateľa bude mať za následok veľmi nepresné až skresľujúce výsledky.

U nás vykonáva meranie odborne zaškolený technik. Meranie sa vykonáva kvalitnou termokamerou s rozlíšením 320x240 pixelov a citlivosťou 0.1 °C.

Pri meraní sa využívajú aj ďalšie prístroje, ako vlhkomer, teplomer, kontaktný teplomer, kalkulačka, ...
Ing. Andrej Vavro  Termomerania Copyright © 2017 info@termomerania.sk Všetky práva vyhradené © Original design by AV